Współpraca

PRZENOSZENIA, ROZBIÓRKI, KONSERWACJE, BUDOWA DOMKÓW LETNISKOWYCHPrzenoszenia, rozbiórki, konserwacje używanych obiektów drewnianych, budowa domków letniskowych.

Prace głownie polegają na rozbieraniu obiektów drewnianych - głównie domów - na tym etapie wykonujemy inwentaryzację obiektu poprzez numerowanie poszczególnych elementów, opis, dok. zdjęciową, konserwację wstępną,dokumentację własciwą z pozwoleniem na budowę oraz ponowne złożenie - głównie w stanie surowym.
Najczęsciej sa to obiekty z przeznaczeniem na domy letniskowe i agroturystyczne w Bieszczadach.
Na niektórych zdjęciach uwidoczniono wybudowane i wykańczane w ostatnim okresie przez naszych fachowców domki letniskowe w Solinie i okolicach (prace te trwają głownie w okresach zimowych).